Monatsarchive: Dezember 2017

Nối Trời với Đất: Câu Chuyện trong tuần

Diese Galerie enthält 2 Fotos.

 Câu chuyện trong tuần 1. Đi buộc lạc đà lại! Một môn đệ cỡi lạc đà đến lều của Thầy Đồng. Anh leo xuống, bước thẳng vào lều, cúi xuống và thưa, “Con tín thác vào Chúa hoàn toàn … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Nối Trời với Đất: Câu Chuyện trong tuần

Nối Trời với Đất: Ngày giao thừa 31.12

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Con người là thời gian. “Một năm gần chấm dứt. Đây là thời gian để nhìn lại, để suy nghĩ. Bảng tổng kết sẽ được làm. Dự định cho thời gian tới sẽ được đề ra. Chính trong nháy mắt … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Nối Trời với Đất: Ngày giao thừa 31.12

Nối Trời với Đất: Ngày 30.12

Diese Galerie enthält 1 Foto.

 Buổi sáng(15 phút). 1) Mở đầu với Kinh Sáng Soi: Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Nối Trời với Đất: Ngày 30.12

Nối Trời với Đất: Ngày 29.12

Diese Galerie enthält 1 Foto.

 Buổi sáng(15 phút). 1) Mở đầu với Kinh Sáng Soi: Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Nối Trời với Đất: Ngày 29.12

Nối Trời với Đất: Ngày 28.12

Diese Galerie enthält 1 Foto.

 Buổi sáng(15 phút). 1) Mở đầu với Kinh Sáng Soi: Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Nối Trời với Đất: Ngày 28.12

Nối Trời với Đất: Ngày 27.12

Diese Galerie enthält 1 Foto.

 Buổi sáng(15 phút). 1) Mở đầu với Kinh Sáng Soi: Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Nối Trời với Đất: Ngày 27.12

Nối Trời với Đất: Ngày 26.12

Diese Galerie enthält 1 Foto.

 Buổi sáng(15 phút). 1) Mở đầu với Kinh Sáng Soi: Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Nối Trời với Đất: Ngày 26.12

Nối Trời với Đất: Mừng Chúa Giáng Sinh, ngày 25.12

Diese Galerie enthält 1 Foto.

 Buổi sáng(15 phút). 1) Mở đầu với Kinh Sáng Soi: Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Nối Trời với Đất: Mừng Chúa Giáng Sinh, ngày 25.12

Nối Trời với Đất: Đêm Giáng Sinh ngày 24.12

Và để nghe Trời giải nghĩa yêu „Trong khi màn thinh lặng êm ru gói cả vạn vật, và đêm nhẹ bước chạy được nửa đường, Lời toàn năng của Người ngự đến, ôi Lạy Chúa, từ trời cao, từ … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Nối Trời với Đất: Đêm Giáng Sinh ngày 24.12

Mừng Sinh Nhật Chúa Giêsu

Veröffentlicht unter Nhac | Comments Off on Mừng Sinh Nhật Chúa Giêsu

Nối Trời với Đất: Sáng ngày 24.12

Diese Galerie enthält 2 Fotos.

GIÊSU, GIÊSU, GIÊSU. „Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su” (Lc 1, 31). “Bầu khí đặc biệt chan chứa tình người trong dịp Giáng Sinh này đang lan tỏa quanh … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Nối Trời với Đất: Sáng ngày 24.12

Nối Trời với Đất: Câu Chuyện trong tuần

Diese Galerie enthält 2 Fotos.

  Hai Cánh Cửa Sổ. Từ cánh cửa sổ nhìn vào thiên nhiên, người ta có thể có nhiều cái nhìn khác nhau về cuộc sống. Trong một vở kịch của Samuel Beckett, một nhân vật đã kể lại … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Nối Trời với Đất: Câu Chuyện trong tuần

Nối Trời với Đất: Thứ bảy sau Chúa Nhật III mùa Vọng

Diese Galerie enthält 1 Foto.

 Buổi sáng(15 phút). 1) Mở đầu với Kinh Sáng Soi: Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Nối Trời với Đất: Thứ bảy sau Chúa Nhật III mùa Vọng
Publiziert am von linhthao | Comments Off on Vọng Giáng Sinh

Nối Trời với Đất: Thứ sáu sau Chúa Nhật III mùa Vọng

Diese Galerie enthält 1 Foto.

 Buổi sáng(15 phút). 1) Mở đầu với Kinh Sáng Soi: Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Nối Trời với Đất: Thứ sáu sau Chúa Nhật III mùa Vọng

Nối Trời với Đất: Thứ năm sau Chúa Nhật III mùa Vọng

Diese Galerie enthält 1 Foto.

 Buổi sáng(15 phút). 1) Mở đầu với Kinh Sáng Soi: Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Nối Trời với Đất: Thứ năm sau Chúa Nhật III mùa Vọng

Nối Trời với Đất: Thứ tư sau Chúa Nhật III mùa Vọng

Diese Galerie enthält 1 Foto.

 Buổi sáng(15 phút). 1) Mở đầu với Kinh Sáng Soi: Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Nối Trời với Đất: Thứ tư sau Chúa Nhật III mùa Vọng

Nối Trời với Đất: Thứ ba sau Chúa Nhật III mùa Vọng

Diese Galerie enthält 1 Foto.

 Buổi sáng(15 phút). 1) Mở đầu với Kinh Sáng Soi: Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Nối Trời với Đất: Thứ ba sau Chúa Nhật III mùa Vọng

Nối Trời với Đất: Thứ hai sau Chúa Nhật III mùa Vọng

Diese Galerie enthält 1 Foto.

 Buổi sáng(15 phút). 1) Mở đầu với Kinh Sáng Soi: Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Nối Trời với Đất: Thứ hai sau Chúa Nhật III mùa Vọng

Nối Trời với Đất: Chúa Nhật III mùa Vọng

Diese Galerie enthält 1 Foto.

 Buổi sáng(15 phút). 1) Mở đầu với Kinh Sáng Soi: Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Nối Trời với Đất: Chúa Nhật III mùa Vọng