Nhóm I-Nhã

Những Sinh Hoạt cần biết của Nhóm viên

             

Liên Lạc Miền Bắc:             

Anh Sơn,      đt:            05923 – 78 52 35      

                     Email:      tramhuongtho(at)gmail.com

Anh Toản,    đt:                                

                     Email:      info@linhthao.de

 

Liên Lạc Miền Trung:         

Anh Vũ,       đt. hảng :  069 – 66 93 26 08

                    đt. mobil:  0170 – 33 33 671  

                    Email:      Vu.Truong(at)igmetall.de

Chị Mai,      đt:                           

                    Email:      info@linhthao.de

 

Liên Lạc Miền Nam:           

Chị Vân,      đt. :          089 – 41 87 64 99;

                    đt. mobil: 0176 – 23 26 96 29 

                    Email:      van_oi(at)yahoo.com

Chị Hường, đt:            089 – 6 37 85 47 

                    Email:      rosekimbird(at)yahoo.com

 

 

Xin các anh chị em liên lạc với các Liên lạc viên để cập nhật lại danh sách của Nhóm.

 

Xin các Liên lạc viên cho webadmin số đt. và Email để ace có thể liên lạc.

Danh sách Nhóm.pdf

 

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.