LỘ ĐỨC (Lourdes Live-TV)

“Có một sự liên kết gần gũi giữa Đức Mẹ Lộ Đức và thế giới những người đau khổ và yếu đau. Trong đền thánh vươn lên bên cạnh hang đá Massabielle, những bệnh nhân luôn là những người được ưu tiên và theo giòng thời gian, Lộ Đức đã trở nên một cứ điểm thật sự của đời sống và hy vọng”. (Đức Gioan Phaolô II).


Nếu Video không tự động phát xin bấm vào “play” hay vào đây để xem 🙂

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.