Gợi ý tĩnh tâm Tuần Thánh

Để chuẩn bị tâm tình mừng Đại Lễ Vượt Qua trong hoàn cảnh đặc biệt này, Lm. Giuse Cao Gia An, SJ sẽ giúp gợi ý cầu nguyện về đề tài Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu, được thực hiện bởi Vatican News Tiếng Việt.

Chương trình đã được phát mỗi ngày, từ thứ Bảy 4/4 và mỗi ngày trong suốt Tuần Thánh.

Nội dung

Thời gian Chủ đề
Thứ Bảy – 04/04 Dẫn Nhập: Ánh Sáng và Bóng Tối trong Cuộc Thương Khó
Chúa Nhật – 05/04 Với Chúa Giê-su trong Vườn Dầu
Thứ Hai Tuần Thánh Cuộc đổi đời của Phê-rô
Thứ Ba Tuần Thánh Ơn gọi Của Giu-đa
Thứ Tư Tuần Thánh Bị cáo Giêsu
Thứ Năm Tuần Thánh Tiệc Ly và Rửa Chân
Thứ Sáu Tuần Thánh Chúa Giêsu chết trên Thập Giá
Thứ Bảy Tuần Thánh Thập Giá minh chứng Tình Yêu
Dieser Beitrag wurde unter Allgemein veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.