LM. Antôn Nguyễn Cao Siêu

* Linh Đạo I-Nhã: PHÂN ĐỊNH TRONG ĐỜI SỐNG THƯỜNG NGÀY (Sàigòn 30.09.2018)

* Những Thập Giá Chúa gửi đến cho chúng ta (07.2018)

* Học hỏi Tin Mừng: Mt 5,1-12(11.2018)

* Học Hỏi Phúc Âm (youtubeplaylist)

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.