Lm. Elizalde Thành SJ

Mời anh chị em nghe (lại) những bài huấn đức của Cha Elizalde Phạm công Thành SJ
(do admin sưu tầm trên mạng)

01.Cầu nguyện

02.Môn đệ

03.Ơn gọi

04.Trái tim

05.Mang kết quả Linh thao vào đời

06.Yêu [phần 1]

06.Yêu [phần 2]

07.Lương tâm

08.Nhận định Thánh Ý Chúa

09.Chúa Giêsu qua các Phúc Âm

10.Thiên Chúa quan phòng [phần 1]

10.Thiên Chúa quan phòng [phần 2]

11.Đức Ki-Tô lý tưởng cuộc đời

12.Đứa con hoang đàng

13.Tha thứ

14.Phân biệt thần loại

15.Đường tiến Đức [phần 1]

15.Đường tiến Đức [phần 2]

16.Chúa Thánh hóa ta trong chân lý 1 [phần 1]

16.Chúa Thánh hóa ta trong chân lý 1 [phần 2]

16.Chúa Thánh hóa ta trong chân lý 2

17.Sống như con Thiên Chúa

18.Hội Thánh

19.Thánh lễ

20.Tình yêu

21.Hãy yêu như Thầy yêu các con

22.Lắng nghe tiếng Chúa

23.Cảm thông

24.Tiếng kêu mời và lời đáp lại

25.Nhóm tôi

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.