Đại Hội Thánh Mẫu

Đại Hội Thánh Mẫu 2016 – Tha Thứ:

Đại Hội Thánh Mẫu 2016 – Nhẫn nhịn:

Đại Hội Thánh Mẫu 2016 – Dấn thân:

Hỏi đáp tại Đại Hội Thánh Mẫu Missouri 2016:


Đại Hội Thánh Mẫu 2015 part 1:

Đại Hội Thánh Mẫu 2015 part 2:

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.