Đại Hội Thánh Mẫu

Từ thưở hoang Sơ:

Tiên khởi Ađam và Eva:

David Thuở Thiếu Thời Trong Ý Đinh Của Thiên Chúa:

David Con Người Trung Tín và Sa Ngã:

Thử Thách Nơi Địa Đàng:

Cain va Abele – Một lần để cho, cả đời đón nhận:

Sợ Hãi trong An Bình:

Món Quà Ngạo Mạn:

Kẻ Trao và Người Nhận:

CÓC SỢ:

Tìm Cửa Thiên Đàng:

Sung Sướng và Sợ Hãi:

Anh Em Đừng Trả Thù:

Bóng đêm ôm ánh mặt trời:

Làm sao con biết:

Hai bên sườn đồi:

Đại Hội Thánh Mẫu 2015 part 1:

Đại Hội Thánh Mẫu 2015 part 2:

Đai Hội Thánh Mẫu 2016 – Lòng Chúa Thương Xót:

Đai Hội Thánh Mẫu 2016 part 2:

Đai Hội Thánh Mẫu 2016 – Người vợ ngoại tình:

Nỗi Sợ Hãi Trong Cuộc Sống:

Chế Ngự Nỗi Sợ Hãi:

Con người hãy tỉnh thức:

Phúc Cho Bà Là Kẻ Đã Tin:

Trớ Trêu Một Cuộc Tình 1:

Trớ Trêu Một Cuộc Tình 2:

Khoảnh Khắc Thiên Đàng Nơi Địa Giới:

Lòng Thương Xót Chúa:

Tiếng Nói Từ Bên Trong 1:

Tiếng Nói Từ Bên Trong 2:

Thử Thách và Địa Đàng:

Lạ thay:

Tiểu Sử Vua Davit:

Thiệt Dzễ Sợ!:

Video Đáng Sợ … Thật!:

Đừng Sợ ! Bình An Cho Các Con:

Yêu kiểu nào:

Tình cho không…:

Lương tâm:

Lời Thầm Chợt Nhớ:

Tình Trong Nghĩa Ngoài:

Tĩnh tâm 2013:

Những nước mắt chảy xuôi:

Trên ngọn sung xanh:

Quà tặng và người trao:

Trớ trêu cuộc tình phần 01:

Trớ trêu cuộc tình phần 02:

Nhầm rồi phần 01:

Nhầm rồi phần 02:

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.