Năm Đức Tin

Đức Bênêđitô XVI dạy trong Tông Thư Cánh Cửa Đức Tin: “Để hiểu biết một cách có hệ thống về nội dung đức Tin, mọi người đều có thể tìm thấy sự trợ giúp quý báu và không thể thiếu trong Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo”. Để đáp lại thao thức của Đức Thánh Cha, nhưng để cho đơn giản hơn, chúng tôi gửi đến quý độc giả 22 bài Giáo lý Tín lý do Lm Antôn Trần Văn Trường (Đà Nẵng) biên soạn.

Nguồn: UB Giáo lý Đức tin

 BÀI 01:      TÔI TIN

BÀI 02:      NỀN TẢNG ĐỨC TIN CÔNG GIÁO

BÀI 03:      ĐỨC TIN CÔNG GIÁO LÀ MỘT ƠN CHÚA

BÀI 04:      ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN

BÀI 05:      TIN KÍNH

BÀI 06:      ĐỨC CHÚA TRỜI

BÀI 07:      LÀ CHA

BÀI 08:      PHÉP TẮC VÔ CÙNG

BÀI 09:      DỰNG NÊN

BÀI 10:      TRỜI ĐẤT

BÀI 11:      TÔI TIN KÍNH ĐỨC CHÚA GIÊSU KITÔ LÀ CON MỘT ĐỨC CHÚA CHA CÙNG LÀ CHÚA CHÚNG TÔI

BÀI 12:      BỞI PHÉP ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN MÀ NGƯỜI XUỐNG THAI SINH BỞI BÀ MARIA TRỌN ĐỜI ĐỒNG TRINH

BÀI 13:      CHỊU NẠN ĐỜI QUAN PONTIÔ PILATÔ, CHỊU ĐÓNG ĐINH TRÊN CÂY THÁNH GIÁ CHẾT VÀ TÁNG XÁC XUỐNG NGỤC TỔ TÔNG

BÀI 14:      NGÀY THỨ BA BỞI TRONG KẺ CHẾT MÀ SỐNG LẠI

BÀI 15:      LÊN TRỜI NGỰ BÊN HỮU ĐỨC CHÚA CHA PHÉP TẮC VÔ CÙNG

BÀI 16:      BỞI TRỜI LẠI XUỐNG PHÁN XÉT KẺ SỐNG VÀ KẺ CHẾT

BÀI 17:      TÔI TIN KÍNH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN

BÀI 18:      TÔI TIN CÓ HỘI THÁNH HẰNG CÓ Ở KHẮP THẾ NÀY

BÀI 19:      CÁC THÁNH THÔNG CÔNG

BÀI 20:      TÔI TIN PHÉP THA TỘI

BÀI 21:      TÔI TIN XÁC LOÀI NGƯỜI NGÀY SAU SỐNG LẠI

BÀI 22:      TÔI TIN HẰNG SỐNG VẬY

PHỤ LỤC:          LỄ CÁC THÁNH


[audio:http://linhthao.bplaced.net/wp-content/uploads/2012/11/CanhCuaDucTin.mp3|autostart=yes]

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.