Magis 1.0

Thăm anh chị em,

Như thế là chương trình MAGIS – HƠN NỮA được thực hiện.

Chúng ta cám ơn Chúa về lòng khao khát của anh chị em muốn tìm gặp Chúa và muốn thăng tiến đời sống tâm linh.

Chúng ta ý thức rằng việc nỗ lực và ý thức học hỏi là điều nền tảng cho mọi Ki-tô hữu, đặc biệt cho những người đã bước được một vài bước chập chững trong đời sống tâm linh.

Các thánh nhân ai cũng ý thức điều này:

Thánh Tê-rê-sa thành Avila viết: “Nếu không cố gắng học tập và thực hành các nhân đức, thì sẽ chẳng bao giờ các chị cao hơn những người lùn. Xin Chúa đừng để có chi xấu hơn tình trạng này xảy ra – vì như các chị biết, ai không tiến đức là lùi và tôi nghĩ tình yêu không bao giờ chấp nhận đứng lỳ tại chỗ” (Tê-rê-sa Avila, Lâu đài nội tâm, Cư sở 7, chương 4).

Thánh Giáo Hoàng XXIII viết: “Học không có nghĩa là chất đầy đầu cho nhiều môn học, nhưng học không nản để tiến gần Chúa Giê-su là ánh sáng” (Nhật Ký Tâm Hồn, trang 90).

Đức cố Hồng Y Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận viết trong Đường Hy Vọng: “Không thông thạo, con dễ tự phụ và tuyên bố táo bạo. Trường hợp con có địa vị, con càng dễ ảo tưởng con thông thạo hơn nữa. Đại họa cho con và cho nhiều người vì sự bất lực ngạo nghễ của con” (576).

Noi gương các thánh, chúng ta xin Chúa ơn siêng năng và ơn ý thức để chuẩn bị bước con đường học hỏi cho đời sống tâm linh của mình với chương trình MAGIS.

Chương trình sẽ được bắt đầu vào ngày 21.10.2017. Anh chị em sẽ nhận được thư và các bài vở.

____________________

* Chương trình Magis – Hơn nữa Quý 01 (từ ngày 21.10.17 đến 21.01.18)
* Chương trình học quý 2 (từ 02.02 đến 02.05.18)
 * Con đường tình yêu – con đường nên thánh (Tuần MAGIS 21-26.08.18, Champéry – Thụy sĩ)
* Chương trình học quý 3 (từ ngày 10.09.18 đến 15.12.18)
* Chương trình học quý 4
* Chương trình học quý 5
* Chương trình học quý 6

Tác phẩm:
 
* “Nhân cách Tôn Giáo” Adrian Van Kaam C.S.Sp
 

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.