Gợi ý tĩnh tâm “Vọng Giữa Mùa Covid”

Linh mục Giuse Cao Gia An, SJ
Thứ Tư – 09/12: Dọn Nhà Đón Chúa
Thứ Năm – 10/12: Tỉnh Thức
Thứ Sáu – 11/12: Gioan Tẩy Giả, Người Dọn Đường
Thứ Bảy – 12/12: Mùa Đợi Chờ, Mùa Hy Vọng
Thứ Hai – 14/12: Mùa Ánh Sáng
Thứ Ba – 15/12: Thánh Giuse, Mẫu Gương Sống Mùa Vọng
Thứ Tư – 16/12: Đức Maria, Người Nữ của Mùa Vọng
Thứ Năm – 17/12: Mùa Tình Yêu
 Die Kommentarfunktion ist geschlossen.