NĂM THÁNH “KHUÔN MẶT THƯƠNG XÓT”

NĂM THÁNH “KHUÔN MẶT THƯƠNG XÓT ”
– Misericordiae Vultus –
(08/12/2015 — 20/11/2016)

“Một năm trong đó được Chúa Giêsu chạm đến và được biến đổi nhờ lòng thương xót của Ngài, để chúng ta có thể trở thành những chứng nhân cho lòng thương xót” (ĐTC. Phanxicô).
Xin mời cùng sống năm Thánh với các bài suy niệm và cầu nguyện về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa...(Linh mục GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.)

Kinh Năm Thánh kính Lòng Thương Xót Chúa

Đọc thêm các bài viết về Năm Thánh Lòng Thương Xót

Tiếng Đức: DAS HEILIGE JAHR IN DEN BISTÜMERN & TERMINE & VERANSTALTUNGEN

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.