Hãy học cùng Giêsu

01.Giới thiệu – Hãy học cùng Giêsu
02.Một khoảng lặng cho Giêsu
03.Các bạn tìm gì thế
04.Làm bạn với Chúa và làm bạn với mình
05.Sống cho những giá trị cao quý hơn
06.Ai là người thân cận của tôi
07.Giá trị của sự chờ đợi
08.Ánh sáng và bóng tối
09.Ngài có phải là Đấng phải đến?
10.Huyền nhiệm sự sống
11.Nguyện Ước Giáng Sinh
12.Khao khát Thiên Chúa
13.Lên đường cho một sự sống mới
14.Làm môn đệ Đức Giêsu
15.Tìm và cứu những gì hư mất
16.Hãy vào cửa hẹp
17.Môn đệ trong lời nói hay môn đệ trong việc làm
18.Làm tôi Thiên Chúa hay là tôi tiền của
19.Tự do
20.Ý nghĩa cuộc đời và thân phận con người
21.Khát mong hạnh phúc trường sinh
22.Cầu Nguyện và Hòa Giải
23.Chay Tịnh
24. Sám Hối
25.Trở Về Cùng Cha
26.Cúi Mình Xuống Để Rửa Chân
27.Sống trong niềm vui
28.Bình an Phục Sinh
29.Niềm hy vọng Phục Sinh
30.Phúc Cho Những Ai Không Thấy Mà Tin
31.Lý Trí Con người và cuộc Hành trình tìm kiếm Thiên Chúa
32.Sự hiện diện của Chúa và vận mệnh của con người
33.Bước đi trong Thánh Thần
34.Như hạt giống âm thầm
35. Như Hạt Muối Ướp Đời
36.Như Ánh Sáng Co Trần Gian
37.Những Nén Bạc Cuộc Đời
38.Kho Tàng của Đời Tôi
39.Con Đường Giêsu
40.Đường Giêsu, Đường Sự Thật
41.Đường Giêsu – Đường Sự Sống
42.Phúc Thay Ai Khó Nghèo
43.Phúc Thay Ai Sầu Khổ Khóc Lóc
44.Phúc Thay Ai Hiền Lành
45.Phúc Thay Ai Khao Khát Sự Công Chính
46.Phúc Thay Ai Xót Thương Người
47.Phúc Thay Ai Có Tâm Hồn Trong Sạch
48.Phúc Thay Ai Xây Dựng Hòa Bình
49.Phúc Thay Ai Bi Bách Hại Vì Sống Công Chính
50.Tin Tuong Vào Thiên Chúa Quan Phòng
51.Hay Xin Thì Xẽ Được
52.Sống Tình Bạn Với Giêsu
53.Cỏi Riêng Bên Giêsu

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.