Vọng Thức

Cha Vũ Thế Toàn Chia sẻ trong chương trình Vọng Thức 2016:

Thánh Monica – Thánh Augustino Phần I:

Thánh Monica – Thánh Augustino Phần II:

Ô Nhiễm Môi Trường:

Trừ Tà 1:

Trừ Tà 2:

Tiêu Hôn:

Đức Mẹ Về Trời:

Chuyến Du Hý của Giáo Hoàng Francis:

Đại Lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên Trời:

Tiếng Hô trong Hoang Địa:

Người Anh Họ của Chúa Giê Su:

Đại hội giới Trẻ Thế Giới Tại Ba Lan:

Lễ Chúa Ba Ngôi:

Mình và Máu Thánh Chúa:

Lễ Vượt Qua:

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.