Nhạc Hôn Phối

* Nguyện Cầu Cho Nhau

_______________________________________________________
* Nguyện dâng lên Chúa

_______________________________________________________
* Hãy Đến Hỡi Bạn Tình Ta

_______________________________________________________
* Vinh Phúc Thay

_______________________________________________________
* Sống Cho Người Yêu

_______________________________________________________
* Cầu Cho Cha Mẹ 2

_______________________________________________________
* Tình Yêu Dâng

_______________________________________________________
* DIỄM TÌNH CA 3

_______________________________________________________
* Đời Con Dâng Mẹ

_______________________________________________________
*

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.