Nối Trời với Đất: Thứ ba sau Chúa Nhật III mùa Vọng

 Buổi sáng(15 phút).
1) Mở đầu với Kinh Sáng Soi: Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.
2) Thinh lặng cầu xin ơn Chúa Thánh Thần.
3) Đọc chậm rãi bài suy niệm gợi ý.

“Thực sự Thiên Chúa muốn gì nơi chúng ta?“

“Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy“ (Ga 15, 9b).

“Thực sự Thiên Chúa muốn gì nơi chúng ta?“ Tựa đề của bài cầu nguyện hôm nay, cũng chính là câu hỏi cuối cùng của ký giả Peter Seewald hỏi Ratzinger trong cuốn sách „Salz der Erde – Muối của đất“. Ngài trả lời thế nào? Ratzinger nói: „Để chúng ta trở nên những người yêu và sau đó chúng ta là những người giống hình ảnh Chúa. Vì Thiên Chúa là tình yêu như thánh Gioan đã nói. Thiên Chúa muốn có những thụ tạo giống Ngài. Qua đó những thụ tạo này, từ trong chính sự tự do của tình yêu, trở nên giống như Chúa và cùng với Chúa thuộc về nhau. Như vậy thì vinh quang của chính Thiên Chúa sẽ được rạng rỡ“. Thiên Chúa đã rời khỏi chỗ núp và đang chạy theo chúng ta. Ngài chơi rất fair. Có thể hôm nay, Bạn và tôi sẽ quay đầu lại và hỏi Chúa rằng: „Thực sự Chúa muốn gì nữa đây?“

Thánh Gioan XXIII tâm tình như sau: “Trọn đời tôi dâng cho Chúa, để thực hiện điều Chúa muốn hoàn toàn và mãi mãi” (Tâm Hồn Nhật Ký, trang 81). Chúa muốn chúng ta thuộc về Ngài, như Tê-rê-sa của Chúa Giê-su, như Angelo của Chúa Giê-su. Chúa muốn chúng ta sống theo ý Ngài và trở nên người yêu của Ngài. Tâm tình tương hợp với lời mời gọi của Đức Kitô trong Phúc Âm Gioan: “Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy“.

Làm sao để có thể hiểu sâu hơn về điều này? „Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy!“ Với tôi có nghĩa là chúng ta hãy luôn là người yêu của Thiên Chúa. Từ thuở xa xưa Thiên Chúa đã nói lời xin vâng yêu thương với chúng ta, thì chúng ta về phía mình cần ý thức gìn giữ căn tính tuyệt vời này. Căn tính của kẻ được yêu thương. Vì thế, mỗi ngày chúng ta có thể tự hỏi mình xem: “Hôm nay tôi có ở lại trong tình thương của Thiên Chúa, như Thiên Chúa ở trong tình yêu của tôi không?“
Chúng ta càng hỏi như vậy, chúng ta càng trở nên những người giống hình ảnh của Chúa, nghĩa là những người yêu, những người mang trong mình không chỉ bản chất, sự thật mà cả một kho tàng rất giá trị. Đó là tình yêu. Một cách khác đi, chúng ta có thể nói với nhau theo ý nghĩa của triết học rằng: „Tôi muốn trở nên người như tôi là“.
Điều đó Thiên Chúa cũng ước ao cho chúng ta đấy. Hãy trở nên người yêu! Hãy trở nên người giống hình ảnh Chúa! Để được trở nên như thế, hôm nay chúng ta cùng lắng nghe, nghiền ngẫm và để thấm sâu vào tâm hồn lời mà Đức Kitô đã nhắn nhủ chúng ta:

Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy“.

Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.

4) Thinh lặng suy niệm và rút ra một lời một ý tưởng để sống trong ngày. Tâm sự với Chúa để kết thúc phần suy niệm buổi sáng.

 Buổi tối(15 phút trước khi nghỉ đêm).
5) Cuối ngày trước khi đi ngủ dành 15 phút để nhìn lại: Bài cầu nguyện hôm nay đã đi với tôi và đã giúp tôi như thế nào? Tôi có khó khăn gì trong cầu nguyện? Có thể tôi chưa thấy bài cầu nguyện giúp tôi trong ngày sống. Nếu vậy thì tại sao? Tôi có chú tâm và ý thức đủ để “dành một chỗ” cho bài cầu nguyện ở trong lòng tôi và trong ngày sống của tôi chưa?
6) Viết lại một vài hàng (tối đa nửa trang A4) về hoa quả mà tôi nhận được trong ngày sống cầu nguyện hôm nay.
7) Cám Ơn Chúa về những hồng ân trong ngày, và xin Chúa thứ lỗi về những yếu đuối. Xin Chúa ban thêm sức mạnh và bình an để nghỉ đêm và bắt đầu ngày sống mới.

Dieser Beitrag wurde unter Bai Viet veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.