Tagesarchive: 2. Dezember 2017

Nối Trời với Đất

Diese Galerie enthält 2 Fotos.

Nối Trời với Đất. Đó là công việc của Đấng đã tạo dựng nên Đất Trời.Nối Trời với Đất. Đó là công việc của Đấng đã tạo dựng nên Đất Trời.Nối Trời với Đất để con người nhận ra rằng, … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Nối Trời với Đất