Tagesarchive: 3. Dezember 2017

Tỉnh thức và cầu nguyện

Veröffentlicht unter Allgemein | Comments Off on Tỉnh thức và cầu nguyện

Nối Trời với Đất: Chúa nhật thứ I mùa Vọng

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Canh thức. ”Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là: phải canh thức! “ (Mc 13, 37) Anh Chị Em thân mến, chúng ta đọc lời của Chúa Giê-su trong Tin Mừng … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Nối Trời với Đất: Chúa nhật thứ I mùa Vọng

Hy Lễ Cuối Cùng

Diese Galerie enthält 1 Foto.

“Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.” (Ga 12, 24) Rạng sáng ngày 3.12.1552, trên đảo Thượng Xuyên, … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Hy Lễ Cuối Cùng