Tagesarchive: 31. Dezember 2017

Nối Trời với Đất: Câu Chuyện trong tuần

Diese Galerie enthält 2 Fotos.

 Câu chuyện trong tuần 1. Đi buộc lạc đà lại! Một môn đệ cỡi lạc đà đến lều của Thầy Đồng. Anh leo xuống, bước thẳng vào lều, cúi xuống và thưa, “Con tín thác vào Chúa hoàn toàn … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Nối Trời với Đất: Câu Chuyện trong tuần

Nối Trời với Đất: Ngày giao thừa 31.12

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Con người là thời gian. “Một năm gần chấm dứt. Đây là thời gian để nhìn lại, để suy nghĩ. Bảng tổng kết sẽ được làm. Dự định cho thời gian tới sẽ được đề ra. Chính trong nháy mắt … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Nối Trời với Đất: Ngày giao thừa 31.12