Tagesarchive: 1. Dezember 2017

Triều đại Thiên Chúa đã đến gần (Lc 21,31)

Phân tích Khi thấy cây vả đâm chồi thì người ta biết mùa hè sắp đến; cũng thế, khi thấy “những điều đó”, các thế lực gian tà lung lay thì hãy biết triều đại Thiên Chúa sắp đến. Suy … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Triều đại Thiên Chúa đã đến gần (Lc 21,31)