Tagesarchive: 5. Dezember 2017

Nối Trời với Đất: Thứ ba sau Chúa Nhật thứ I mùa Vọng

Diese Galerie enthält 1 Foto.

BẢY BƯỚC CẦU NGUYỆN (15 phút mỗi buổi sáng, và 15 phút trước khi nghỉ đêm)  Buổi sáng. 1) Mở đầu với Kinh Sáng Soi: Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Nối Trời với Đất: Thứ ba sau Chúa Nhật thứ I mùa Vọng