Tagesarchive: 25. Dezember 2017

Nối Trời với Đất: Mừng Chúa Giáng Sinh, ngày 25.12

Diese Galerie enthält 1 Foto.

 Buổi sáng(15 phút). 1) Mở đầu với Kinh Sáng Soi: Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Nối Trời với Đất: Mừng Chúa Giáng Sinh, ngày 25.12