Nối Trời với Đất: Ngày 28.12

 Buổi sáng(15 phút).
1) Mở đầu với Kinh Sáng Soi: Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.
2) Thinh lặng cầu xin ơn Chúa Thánh Thần.
3) Đọc chậm rãi bài suy niệm gợi ý.

Bò Lừa trong hang đá.

““Con bò còn biết chủ, con lừa còn biết cái máng cỏ nhà chủ nó.
Nhưng Ít-ra-en thì không biết, dân Ta chẳng hiểu gì” (Is 1,3).

Có một hình ảnh rất dễ thương trong hang đá, nơi Hài Nhi Giêsu sinh ra. Đó là những chú Lừa và Bò mà thánh Phan-xi-cô thành Assisi đã nhắc đến và từ đó luôn được đặt vào trong bối cảnh Giáng Sinh, dù rằng trong Tân Ước không nói tới.

“Trong thực tế, tôi muốn gợi nhớ lại Hài Nhi và hoàn cảnh Hài Nhi đã sinh ra như thế nào tại Bét-le-hem: Với những khó khăn vất vả mà Hài Nhi Giêsu đã phải chịu. Tôi muốn ngắm nhìn Em Bé với con mắt thật của mình, Hài Nhi nằm trong hang lừa như thế nào, ngủ trên rơm rạ và giữa Bò Lừa ra sao”.

Bò Lừa thực sự không phải là những sản phẩm của lòng đạo đức. Mà qua niềm tin của Giáo Hội vào sự hiệp nhất giữa Cựu Ước với Tân Ước, Bò Lừa đã trở thành biểu tượng gắn liền với Giáng Sinh. Isaia đã nhắc đến Bò Lừa trong chương thứ nhất: “Con bò còn biết chủ, con lừa còn biết cái máng cỏ nhà chủ nó. Nhưng Ít-ra-en thì không biết, dân Ta chẳng hiểu gì”. Các Giáo Phụ đã nhìn thấy lời tiên tri trong đoạn này của Isaia. Lời tiên tri hướng về một Dân mới của Thiên Chúa gồm cả Do Thái lẫn dân ngoại.

Trước tôn nhan Thiên Chúa, tất cả nhân loại, Do Thái lẫn dân ngoại, cũng như Bò và Lừa không biết và cũng chẳng hiểu gì. Nhưng chính Hài Nhi trong máng cỏ đã mở đôi mắt của tất cả ra, nhờ đó mà giờ đây tất cả đã nhận ra chủ mình là ai, cũng như nghe được tiếng nói của chủ…

´Bò Lừa biết chủ, nhưng Ít-ra-en, dân Ta, thì không biết`. Hôm nay ai là Bò là Lừa và ai là dân của Chúa chẳng hiểu biết gì? Căn cứ vào đâu để nhận ra được Bò Lừa, cũng như nhận ra “dân Ta”? Nhưng tại sao những thụ tạo không có lý trí lại nhận ra, và những thụ tạo đầy đủ lý trí lại đui mù chẳng biết chi? Để tìm được câu trả lời đúng đắn chúng ta phải cùng với các Giáo Phụ đi lùi về biến cố Giáng Sinh.

Ai không nhận ra? Đó là Hê-rô-đê. Ông ta chẳng hiểu biết gì, khi người ta nói cho ông nghe về Con Trẻ, mà ngược lại với lòng ham quyền của mình và thêm vào đó là lệnh lùng bắt của ông đã làm cho đôi mắt của ông thêm mù tối (Mt 2,3). Với Hê-rô-đê, cả Giêrusalem cũng chẳng nhận ra. Và cả những người mặc gấm vóc lụa là cũng chẳng nhận ra (Mt 11, 8) Rồi những thầy dạy, những nhà chuyên môn cắt nghĩa Thánh Kinh, những người thuộc từng đoạn từng câu của Thánh Kinh cũng chẳng hiểu biết gì (Mt 2,6)
Ai nhận ra? Đó là “Bò Lừa”, là các mục đồng, là những nhà chiêm tinh, là Maria và Giuse… Trong hang lừa này, những người thuộc về giới thượng lưu sang trọng và giỏi giang không tìm thấy chỗ gối đầu, mà Bò Lừa đã tìm thấy nơi náu ẩn của mình.
Còn chúng ta thì sao? Phải chăng vì chúng ta quá sang trọng và giỏi giang, nên chúng ta đứng quá xa với hang lừa này?” (Joseph Ratzinger, Der Segen der Weihnacht).

Mời Bạn cùng tôi đứng ngắm nhìn hang Lừa và chuồng Bò, nơi Chúa Giêsu sinh ra.
Giờ đây, chúng ta cũng nên tự hỏi mình xem, chúng ta có nhận biết Thiên Chúa đang nằm kia không? Chúng ta có hiểu được mầu nhiệm tình yêu cao cả của Thiên Chúa không? Chúng ta có cảm thấy mình có một chỗ trong hang lừa không?
Tương quan của chúng ta với Hài Nhi bé nhỏ kia ra sao?
Gần gũi và thân thiện hay xa lánh và lạ lẫm?
Biến cố Giáng Sinh này có ý nghĩa gì đối với chúng ta?

Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.

4) Thinh lặng suy niệm và rút ra một lời một ý tưởng để sống trong ngày. Tâm sự với Chúa để kết thúc phần suy niệm buổi sáng.

 Buổi tối(15 phút trước khi nghỉ đêm).
5) Cuối ngày trước khi đi ngủ dành 15 phút để nhìn lại: Bài cầu nguyện hôm nay đã đi với tôi và đã giúp tôi như thế nào? Tôi có khó khăn gì trong cầu nguyện? Có thể tôi chưa thấy bài cầu nguyện giúp tôi trong ngày sống. Nếu vậy thì tại sao? Tôi có chú tâm và ý thức đủ để “dành một chỗ” cho bài cầu nguyện ở trong lòng tôi và trong ngày sống của tôi chưa?
6) Viết lại một vài hàng (tối đa nửa trang A4) về hoa quả mà tôi nhận được trong ngày sống cầu nguyện hôm nay.
7) Cám Ơn Chúa về những hồng ân trong ngày, và xin Chúa thứ lỗi về những yếu đuối. Xin Chúa ban thêm sức mạnh và bình an để nghỉ đêm và bắt đầu ngày sống mới.

Dieser Beitrag wurde unter Allgemein veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.