Tagesarchive: 14. Mai 2019

Bạn hữu với Thiên Chúa

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Đức Giêsu gọi các môn đệ là bạn hữu. Đức Giêsu không chỉ bày tỏ cho các môn đệ rằng Người quan tâm tới họ và mưu cầu lợi ích cho họ. Người còn thích làm bạn của họ và … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Bạn hữu với Thiên Chúa