Tagesarchive: 5. Mai 2019

TRƯỚC KHI TRUYỀN GIÁO, PHẢI BIẾT “YÊU”

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Trước khi về trời, Đức Giêsu đã truyền lệnh cho các Tông đồ hãy đi loan báo Tin Mừng: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em” (Ga 20, 21). Lệnh truyền này mang tính cấp thiết hơn … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on TRƯỚC KHI TRUYỀN GIÁO, PHẢI BIẾT “YÊU”