Tagesarchive: 8. Mai 2019

SỐNG ĐỨC TIN CÁCH TRƯỞNG THÀNH

Diese Galerie enthält 1 Foto.

(Ga 6, 35-40) Tin vào Đức Giêsu có nghĩa là đến với Ngài. Không chỉ dừng lại ở đó, mà chúng ta còn được mời gọi đi xa hơn nữa để đón nhận, tức là thông dự vào sự sống … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on SỐNG ĐỨC TIN CÁCH TRƯỞNG THÀNH