Tagesarchive: 9. Mai 2019

Ta là bánh ban sự sống

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Khởi đi từ phép lạ hóa bánh ra nhiều, Chúa Giêsu tuyên bố: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống”. Người tiếp tục mời gọi: “Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Ta là bánh ban sự sống