Tagesarchive: 7. Mai 2019

Bánh ban sự sống cho thế giới

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Lời Chúa: Ga 6, 30-35 Man-hu ? Cái gì vậy ? Đó là câu con cái Ítraen hỏi nhau khi thấy manna lần đầu tiên rơi trên mặt đất. Môsê trả lời : “Đó là bánh Đức Chúa đã ban … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Bánh ban sự sống cho thế giới