Tagesarchive: 4. Mai 2019

“Chính Thầy đây, đừng sợ”

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Chúa Giêsu có vẻ lúc nào cũng xa cách bạn phải không? Khi Gioan kể lại các tông đồ ở một mình trên biển đang khi gió bão, ngài đã mô tả tình huống như “sự tối tăm” (Ga 6,17). … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on “Chính Thầy đây, đừng sợ”