“Chính Thầy đây, đừng sợ”

Chúa Giêsu có vẻ lúc nào cũng xa cách bạn phải không? Khi Gioan kể lại các tông đồ ở một mình trên biển đang khi gió bão, ngài đã mô tả tình huống như “sự tối tăm” (Ga 6,17). Đó không chỉ là sự tối tăm về thể lý, nhưng cũng về tinh thần nữa. Mặc dù họ là những người đánh cá chuyên nghiệp, nhưng họ cũng sợ chết. Sự xuất hiện đột ngột của Chúa – khả năng siêu nhiên của Người đi trên sóng biển – chỉ làm cho họ thêm sợ hãi! Gioan nói rằng các môn đệ sợ hãi. Đức Giêsu đã phải trấn tỉnh họ với lời trấn an: “Đừng sợ, vì Ta ở với anh em!”

Chúa Giêsu là sự trợ giúp hiện tại trong lúc nguy nan

Chẳng phải chúng ta cũng giống như các tông đồ khi đối diện với những thử thách và nghịch cảnh sao? Trong lúc đó, Thiên Chúa dường như xa cách chúng ta, tuy nhiên, Người vẫn luôn hiện diện bên cạnh chúng ta. Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa là “sự giúp đỡ khi ta ngặt nghèo” (Tv 46,1). Dù giông bão nào vây quanh chúng ta, Người hứa sẽ “dẫn đưa ta về bến mong chờ” (Tv 107,29-30). Thiên Chúa luôn dõi mắt trên chúng ta, đặc biệt trong những giây phút chúng ta bị cám dỗ và khó khăn. Bạn có trông cậy vào sức mạnh và sự trợ giúp của Chúa không?

Đức Giêsu bảo đảm với chúng ta rằng chúng ta không cần phải sợ hãi nếu chúng ta tin cậy nơi Người và trong tình yêu lớn lao của Người dành cho chúng ta. Khi những tai ương và thử thách đe dọa lấn át chúng ta, bạn phản ứng thế nào? Với lòng tin cậy vào tình yêu, sự quan tâm và sự hiện diện của Thiên Chúa dành cho bạn không?

Lạy Chúa Giêsu, chớ gì con không bao giờ nghi ngờ sự cứu chữa và sự hiện diện quan tâm của Chúa, đặc biệt trong những lúc ngặt nghèo. Xin Chúa củng cố lòng tin của con với sự can đảm và hy vọng rằng con sẽ không bao giờ nao núng trong sự tin tưởng vào Chúa.”

Don Schwage (Paul Thanh Vu – chuyển ngữ)

Dieser Beitrag wurde unter Bai Viet veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.