Tagesarchive: 24. Mai 2019

Yêu Như Chúa Yêu

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Chúa Giêsu Kitô truyền dạy chúng ta trước khi Người đi về Trời: “Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau”. Chúa dạy: “Như Thầy đã yêu thương các con, thì các con … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Yêu Như Chúa Yêu