Tagesarchive: 11. Mai 2019

CHỌN THEO THẦY GIÊSU

Diese Galerie enthält 1 Foto.

“Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (Ga 6, 66). Con người là thụ tạo được Thiên Chúa dựng nên có ý chí tự do. … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on CHỌN THEO THẦY GIÊSU