Tagesarchive: 6. Mai 2019

Tin Chúa và làm các việc của Chúa

Diese Galerie enthält 1 Foto.

“Nếu những lo lắng quan tâm về lương thực vật chất cần thiết thì việc vun trồng mối quan hệ với Chúa Giêsu và củng cố niềm tin vào Ngài – Đấng là bánh sự sống, đã đến để giải … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Tin Chúa và làm các việc của Chúa