Tagesarchive: 12. Mai 2019

Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Hôm nay, Chúa nhật thứ IV mùa Phục Sinh, chúng ta hãy khám phá và tận hưởng sự tốt lành của Thiên Chúa qua bài Tin Mừng. Hãy cố gắng hiểu biết sâu sa sứ điệp mà Thiên Chúa muốn … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta