Tagesarchive: 25. Mai 2019

Sống giữa thế gian mà không thuộc về thế gian

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Một linh mục lo việc linh hồn cho các bệnh nhân HIV kể rằng: “Mặc dù rất siêng lần hạt mân côi và tôn kính đặc biệt Đức Maria, tôi chưa một lần diễm phúc được Mẹ hiện ra. Nhưng … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Sống giữa thế gian mà không thuộc về thế gian