“Ai ăn Thịt Ta và uống Máu Ta thì ở trong Ta và Ta ở trong kẻ ấy”

Ai ăn Thịt Ta và uống Máu Ta; Đức Kitô phân biệt rõ Thịt và Máu để loan báo hy tế thập giá và phép Thánh Thể. Bánh Ta sẽ ban chính là Thịt Ta.

“Đức Giêsu một cách mặc nhiên, trong diễn từ về Bánh Sự Sống là chính mình Ngài, đã đề cập đến cuộc hiến tế Núi Sọ. Ngài hiến thân chịu chết để làm lương thần nuôi dưỡng chúng ta”.

Tự nguồn gốc, Thánh Thể là một hy tế. Đức Kitô qua cái chết và sự phục sinh, hiện diện trong Thánh Thể để nuôi sống chúng ta. Hy tế đó có giá trị chuộc tội, chữa ta khỏi tội lỗi và thông ban sự sống. Hãy hiến dâng thân mình với hy tế trên bàn thờ, nghĩa là kết hiệp đời mình với thập giá.

“Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mọi chúc tụng và vinh quang đều qui về Cha toàn năng”. Tiếp nhận Chúa Thánh Thể, phải noi gương Ngài và ý thức mọi điều phải qui về Thiên Chúa. “Kẻ ăn Ta sẽ sống nhờ Ta, cũng như Ta sống nhờ Cha” (Ga 6,57).

Mỗi lần rước lễ bạn có vững tin mình đang ở giai đoạn đầu của đời sống vĩnh cửu trên thiên quốc chăng? Tuy trạng thái khác nhau, vì ở trần gian còn bị giới hạn bởi vật chất hữu hình. Nhưng căn bản vẫn giống nhau, là có sự sống Thiên Chúa. “Ai ăn Thịt Ta và uống Máu Ta sẽ có sự sống đời đời” (Ga 6,54).

Hiệu quả việc rước lễ, là sự kết hiệp thân mật tương hỗ với Đức Kitô. Chúng ta đón nhận được sự sống sung mãn và có Đức Kitô như người bạn thân tình đồng hành với ta trong đời. “Ai ăn Thịt Ta và uống Máu Ta thì lưu lại trong Ta và Ta ở trong kẻ ấy” (Ga 6,36).

Người xác tín Chúa ngự trong Bánh Thánh nơi nhà tạm của giáo đường, thì:

– Siêng năng đến gặp Chúa

– Tâm sự đôi lời với Chúa khi đi ngang qua nhà thờ

– Và khi có thể tham dự các giờ chầu Thánh Thể với cộng đoàn Giáo xứ.

Những việc đó một phần nào đánh giá được niềm tin của bạn. Tuy nhiên, bạn cần xét lại khi thực hành như vậy, mình đã xác tín sự hiện diện của Ngài đến mức nào?

Lạy Chúa Giêsu,

Chúa đã biến đổi bánh và rượu

trở nên Mình Máu Thánh Chúa;

Xin Chúa cũng biến đổi cuộc sống chúng con

trở nên lễ tế hiến dâng trong tình yêu

và trong thái độ vâng phục chương trình của Chúa Cha.

Suy niệm của An Phong

Dieser Beitrag wurde unter Bai Viet veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.