Tagesarchive: 29. August 2018

TIN MỪNG CAO HƠN CẢ LUÂN LÝ

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Tại sao Giáo Hội lại mừng trọng thể biến cố Gio-an Tiền Hô bị trảm quyết, có phải vì ông đã dám can đảm chết để bảo vệ nền luân thường đạo lý đang bị các bậc đế vương quyền … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on TIN MỪNG CAO HƠN CẢ LUÂN LÝ