Tagesarchive: 22. August 2018

ĐỨC MA-RI-A NỮ VƯƠNG

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Thánh vịnh 44, 10 viết rằng:” Lạy Chúa, bên hữu Ngài, Hoàng Hậu sánh vai, mặc xiêm y dệt gấm thêu vàng, và trang điểm huy hoàng rực rỡ “. Thánh lễ mừng kính Đức Maria Trinh Nữ Vương đã … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on ĐỨC MA-RI-A NỮ VƯƠNG