Tagesarchive: 3. August 2018

con bác thợ mộc

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Sau một thời gian hoạt động ở những nơi khác, Chúa Giêsu trở về quê hương Nazareth và rao giảng trong hội đường. Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại câu chuyện Chúa Giêsu trở về thăm quê hương, nhưng … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on con bác thợ mộc