Tagesarchive: 11. August 2018

Tại anh em kém tin

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Mt 17, 14-20 Thầy Giêsu và ba môn đệ xuống từ trên núi, nơi Thầy mới hiển dung. Bốn Thầy trò gặp ngay một đám đông. Một người cha chạy đến, quỳ xuống trước mặt Đức Giêsu. Ông xin Ngài … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Tại anh em kém tin