Tagesarchive: 17. August 2018

chỉ là một xương một thịt.

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Mt 19,3-12 “Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phép phân ly.” Lời của Đức Giêsu đã vang vọng qua hai mươi thế kỷ, và vẫn thường được chọn để in trên thiệp cưới. Phải chăng … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on chỉ là một xương một thịt.