Tagesarchive: 13. August 2018

“Thầy các ông không nộp thuế sao?”

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Đoạn Tin Mừng này gồm hai câu chuyện: 1. Chúa Giêsu loan báo lần thứ hai Ngài sẽ chịu nạn: Nội dung hầu như giống y như lần thứ nhất (x.16,21), chỉ khác một điều là Ngài sắp bị nộp … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on “Thầy các ông không nộp thuế sao?”