Tagesarchive: 21. August 2018

Câu hỏi “ngớ ngẩn” của Phêrô

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Bấy giờ Ðức Giêsu nói với các môn đệ của Người: “Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời. Thầy còn nói cho anh em biết: con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Câu hỏi “ngớ ngẩn” của Phêrô