Tagesarchive: 2. August 2018

Cá tốt cho vào giỏ

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Dụ ngôn chiếc lưới được coi là dụ ngôn cuối cùng trong một chuỗi bảy dụ ngôn của chương 13 theo Tin Mừng Mátthêu. Dụ ngôn này có nhiều điểm tương đồng với dụ ngôn lúa và cỏ lùng. Cả … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Cá tốt cho vào giỏ