Tagesarchive: 27. August 2018

Thánh nữ MONICA (331 – 387)

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Hôm nay tôi muốn được chia sẻ đôi điều với anh chị em, đặc biệt với những ai được mang danh hiệu cao quí là Mẹ. Khi viết về người Mẹ một nhà văn Pháp đã có những lời diễn … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Thánh nữ MONICA (331 – 387)