Câu hỏi “ngớ ngẩn” của Phêrô

Bấy giờ Ðức Giêsu nói với các môn đệ của Người: “Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời. Thầy còn nói cho anh em biết: con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa”. Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sửng sốt và nói: “Thế thì ai có thể được cứu ?”. Ðức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: “Ðối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được”.

Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng thưa Người: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì ?”. Ðức Giêsu đáp: “Thầy bảo thật anh em: anh em là những người đã theo Thầy, thì đến thời tái sinh, khi Con Người ngự tòa vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên mười hai tòa mà xét xử mười hai chi tộc Ítraen. Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống đời đời làm gia nghiệp.

“Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu”.

Quý vị và các bạn thân mến,

Lời Chúa hôm nay thánh sử Matthêu thuật lại, ông Phêrô sau khi chứng kiến anh thanh niên giàu có đã bỏ ý định theo Chúa vì anh có nhiều của cải; có lẽ ông Phêrô nhận thấy mình và các đồng bạn khá hơn người thanh niên kia về sự từ bỏ, nên ông đã hỏi Chúa Giêsu: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì ?”. Thật ra, ông Phêrô đã hỏi một câu hỏi quá ngớ ngẩn. Đã “bỏ mọi sự” mà lại còn băn khoăn “sẽ được gì ?”. Quả thật, ý tưởng cầu mong “sẽ được gì” khi theo Chúa có nghĩa là ông “chưa dứt bỏ mọi sự”, vẫn còn dính bén đến “quyền lợi” cái mà ông nhắm “sẽ được” khi đi theo Chúa.

Chúng ta có thể nhìn lại thái độ của nguời thanh niên giàu có hôm qua và câu nói ngớ ngẩn của ông Phêrô hôm nay để điều chỉnh lại thái độ của mình. Hôm qua anh thanh niên đã có động lực để đến kiếm tìm Chúa, nhưng anh đã để cho khát vọng tìm mình lớn hơn khao khát tìm Chúa. Anh đã bỏ cuộc.

Ông Phêrô và các môn đệ hôm nay, khá hơn anh thanh niên. Các ông đã được Chúa gọi và các ông chỉ khiêm tốn đi theo Chúa mà thôi. Các ông đã dứt “bỏ mọi sự” theo khái niệm của các ông. Mặc dù không bỏ cuộc như anh thanh niên, nhưng các môn đệ chưa hoàn toàn trong tiến trình trọn lành. Khi Chúa nói những người giàu có, hay nói nôm na là những người còn dính bén với của cải “khó vào được nước Chúa”, khó như chuyện con lạc đà chui qua lỗ kim, các môn đệ đã thưa: “Thế thì ai có thể được cứu ?”. Khi thưa lên như thế, có nghĩa là các môn đệ cũng ngầm xác định là không có ai mà không dính bén với của cải. Ngay cả các ông là những người đã từng đi theo Chúa.

Như vậy, chúng ta có thể xác định, hai điều làm cho con người dính bén, và khó có thể hết lòng đi theo Chúa đó là: dính bén với của cải và dính bén với quyền lợi cá nhân; tự cao tìm mình và chưa hoàn toàn thanh thoát trong việc tìm Chúa. Hai dính bén này làm cho người theo Chúa không còn sẵn sàng cũng chẳng xả thân, rất có thể nói là sẽ bỏ đi như anh thanh niên.

Biết được tâm trạng của các môn đệ, Chúa Giêsu trả lời cho câu trả lời ngớ ngẩn của ông Phêrô và cho các môn đệ thấy cái được khi theo Chúa, cái được này vượt quá sức tưởng tượng của các ông: theo Chúa ở đời này thì được gấp bội, và ở đời sau cũng sẽ được vinh hiển cùng với Chúa.

Tuy nhiên, là những người đi theo Chúa, chúng ta cũng cần lưu ý đến những đòi hỏi về sự từ bỏ. Chúa nói: phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất,… Chúa nhắc đến cái các môn đệ phải bỏ, không chỉ bỏ về của cải vật chất, mà còn cần phải bỏ cả những tương quan ràng buộc như cha mẹ, anh em, chị em, con cái, và bỏ cả những đòi hỏi về quyền lợi nữa. Nếu hết lòng đi theo Chúa và từ bỏ thật sự, chắc chắn người theo Chúa sẽ được hưởng phần phúc như Chúa đã hứa.

Một điều khác, Chúa Giêsu nhắc nhớ cho những người đi theo Chúa rằng, họ sẽ có được niềm an ủi khi Ngài nói: “Ðối với loài người thì … không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được”. Chúa nêu lên cho chúng ta những đòi hỏi thật khó khăn, nhưng Chúa lại cũng mở cho chúng ta một con đường, nếu chúng ta tin vào sức mạnh của Chúa cũng như vào quyền năng của Người. Chúa chẳng bỏ rơi ai, Chúa cũng không để cho những ai hết lòng đi theo Chúa phải rơi vào bế tắc. Chúa rất rộng lượng từ bi nhưng Chúa cũng đòi hỏi phải mạnh dạn chọn lựa dứt khoát. Chúa yêu thương và quyền năng, nhưng Chúa cũng công minh và thẳng thắn: “Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu”.

Ước gì mỗi người Kitô hữu khi nghe lời Chúa hôm nay, cũng nghiệm ra được những đòi hỏi của Chúa để biết từ bỏ, để dứt khoát tránh mọi dính bén. Ước gì khao khát nên trọn lành của mỗi chúng ta cũng được thực hiện với sự tin tưởng vào quyền năng Chúa và phó thác trong vòng tay yêu thương của Ngài. Ước gì chúng ta cảm nhận được Chúa yêu thương, thì chúng ta cũng cảm nhận được Chúa công minh, chính trực.

Lạy Chúa,

Đôi lúc chúng con bước đi theo Chúa,

Nhưng lòng chúng con còn dính bén nhiều thứ…

Của cải vật chất, những tương quan, và cả những quyền lợi chính đáng.

Xin cho khát vọng tìm Chúa,

Vượt thắng tất cả những kiếm tìm lợi lộc thế trần.

Để mai sau chúng con cũng được vinh phúc như Chúa. Amen.

Bùi Thị Minh Thùy

Dieser Beitrag wurde unter Bai Viet veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.