Tagesarchive: 19. August 2020

Ông chủ độ lượng

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Sau khi anh thanh niên giàu có từ chối lời mời của Đức Giê-su ông Phêrô đã đại diện anh em hỏi Thầy: “Chúng con đã bỏ mọi sự và theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì ?” Thầy … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Ông chủ độ lượng