Tagesarchive: 2. August 2020

Chính anh em hãy liệu cho họ ăn

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Các Chúa Nhật trước, Chúa Giêsu đã loan báo Nước Trời. Ngài cho hay rằng Nước Trời bắt đầu rất nhỏ bé nhưng cứ từ lớn dần đến nỗi không ai có thể hiểu nổi tại sao Nước Thiên Chúa … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Chính anh em hãy liệu cho họ ăn