Tagesarchive: 20. August 2020

Ăn cưới và y phục lễ cưới

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Làm vườn nho, nộp phần hoa lợi, mời ăn “Tiệc cưới Nước Trời”. Làm thì phải có ăn. Làm ăn. Ăn là kết thúc. Thiên Chúa dọn tiệc mời tất cả. Công bình. Đáp lại là tự do của mỗi … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Ăn cưới và y phục lễ cưới