Tagesarchive: 9. August 2020

Đức Maria Nữ Vương

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Đức Pius XII đã thiết lập lễ này vào năm 1954 để đáp ứng niềm tin truyền thống đồng tâm nhất trí vào Đức Maria Nữ Vương, Mẹ Vua các vua và Chúa các chúa. Mọi ân sủng ban xuống … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Đức Maria Nữ Vương

Cứ yên tâm, chính Thầy đây,đừng sợ !

Diese Galerie enthält 1 Foto.

Mt 14, 22-33 Có sóng gió trên biển hồ Tibêria, có sóng gió trên biển cuộc đời, có sóng gió trên hành trình làm người, và cũng có sóng gió trên hành trình làm môn đệ. Sóng gió nào cũng … Weiterlesen

Weitere Galerien | Comments Off on Cứ yên tâm, chính Thầy đây,đừng sợ !